Prijava | Registriraj se
Postani član ali podporni član

PRIJAVNICA za včlanitev vam je na voljo s klikom tukaj :::>>>

K aktivnemu sodelovanju, včlanitvi in delovanju  v dru??tvu ste vabljeni vsi, ki ste končali vsaj izobra?evanje sommelier I. stopnje.

Vsi, ki zahtevanega izobra?evanja ??e niste opravili se lahko včlanite kot izredni člani dru??tva. V tem primeru ne boste imeli nekaterih pravic pri odločanju in izvolitvi v organe dru??tva.

?lanarina za tekoče leto zna??a le 25?? letno in prina??a veliko ugodnosti (vip povabila na dogodke, vstopnice za vinsko kulinarične salone,  subvencionirano udele?bo na strokovnih ekskurzijah doma in v tujini in podobno).
Podatki za nakazilo - PLA?ILO ?LANARINE:

Prejemnik: DRU?TVO SOMMELIER SLOVENIJE, DIMI?EVA 13, LJUBLJANA

Namen: PLA?ILO ?LANARINE za leto 201_

Znesek: 25??

TRR: 03105-1000001858

REFERENCA: Vpi??ite datum plačila brez ločil (primer: 26012011) ali pustite prazno

 

Za vsa dodatna vpra??anja smo vam na voljo po e-po??ti: sekretar-dvsss@wine-on.net

 


 

Shema ureditve članstva:

Dru??tvo sestavljajo naslednje kategorije članov: redni člani, častni člani, mirujoči člani in izredni člani.

 

Redni član dru??tva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se s pristopnico zave?e, da bo izvajal določila statuta dru??tva, izpolnjuje vse članske obveznosti, uresničuje sklepe organov dru??tva in je uspe??no zaključil usposabljanje za vinskega svetovalca. ?lanstvo v dru??tvu je prostovoljno.

 

Status člana se pridobi s predlo?itvijo pristopne izjave izvr??ilnemu odboru, s katero posameznik izrazi interes postati član dru??tva, se zave?e delovati v skladu s statutom in k plačevanju članarine.

 

Mirujoči član postane redni član ali izredni član, ki več kot dve leti zapored ni poravnal članarine. Mirojoči član nima pravice odločanja in nima pravice sodelovanja v organih dru??tva.

 

 Izredni član je oseba, ki se s pristopnico zave?e, da bo izvajala določila statuta dru??tva in uresničuje sklepe organov dru??tva. Izredni člani so lahko food & beverage managerji, ljubitelji, vinogradniki, vinarji in vsa ostala zainteresirana javnost. Izredni član nima pravice odločanja in nima pravice sodelovanja v organih dru??tva.

 

Za častnega člana dru??tva je lahko imenovana oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in pospe??evanje kakovosti v dejavnostih, povezanih s sommelierstvom. Predlog za imenovanje lahko poda vsak član dru??tva izvr??ilnemu odboru dru??tva, ki soglasno sprejme ali zavrne imenovanje. Oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, nima pravice odločanja in nima pravice sodelovanja v organih dru??tva, razen v primeru, da je oseba ob častnem članstvu tudi redni član dru??tva.

 

O društvu | Vodstvo  | Organi društva | Člani na spletu | Pridruži se | Članski materiali | Sommelierske teme | Zgodovina | Mediji | Podpirajo nas | Članski odsek | Foto utrinki | Piškotki
© 2010 Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije