Prijava | Registriraj se
Osnovni namen delovanja je razvijanje in opravljanje dejavnosti na področju enogastronomije

PODATKI:
DRUŠTVO VINSKIH SVETOVALCEV SOMMELIER SLOVENIJE
DIMIČEVA 13
LJUBLJANA

Matična številka: 1161016000
Davčna številka: 91266262, DU Ljubljana
Priglašeno UE Ljubljana
Splet: www.sommelier-slovenije.si
E-pošta: info@sommelier-slovenije.si

 

Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije
Vinski svetovalci, združeni v društvu, smo v zadnjem obdobju vidno intenzivirali aktivnosti. Organiziranost sommelierjev, ki smo sedaj združeni v Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, omogoča lažje doseganje ciljev in večanje prepoznavnosti ter ugleda sommelierskega poklica. Društvo nadaljuje poslanstvo Društva gostinskih delavcev, na temeljih katerega je se je tudi razvilo. V osnovi združuje le sommelierje profesionalce. Povezovanje in skupne aktivnosti za izboljšanje stanja v horeca in vinskem sektorju so vodilo pri delovanju. 

Društvu, katerega delo usmerja ambiciozen izvršilni odbor, predseduje Robert Puklavec. Osnovni cilji delovanja so povezani z dvigom kulture omizja in kulture vina. Skrb za razvoj sommelierske stroke in širjenje novih znanj in dognanj vinski svetovalci uresničujemo pri svojem vsakdanjem delu in s srečanji na domačem in mednarodnem nivoju. Društvene aktivnosti so primeren poligon za izmenjavo strokovnih mnenj in usmerjanje članstva k napredku. člane društva prepoznate po svetlozeleni uniformi. Organizirano se udeležujemo pomembnejših vinskih prireditev v celotni regiji.

DB
O društvu | Vodstvo  | Organi društva | Člani na spletu | Pridruži se | Članski materiali | Sommelierske teme | Zgodovina | Mediji | Podpirajo nas | Članski odsek | Foto utrinki | Piškotki
© 2010 Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije