Prijava | Registriraj se
Sommeliersko dru??tvo kot poligon za sodelovanja

Dru??tvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije

Poligon za slovensko in mednarodno sodelovanje

 

Vinski svetovalci, zdru?eni v prenovljenem dru??tvu, so v zadnjem obdobju vidno intenzivirali svoje aktivnosti. Nova organiziranost sommelierjev, ki so sedaj zdru?eni v Dru??tvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, omogoča la?je doseganje ciljev in večanje prepoznavnosti  ter ugleda sommelierskega poklica. V letu 2010 preoblikovano dru??tvo nadaljuje poslanstvo Dru??tva gostinskih delavcev. na temeljih katerega je se je tudi razvilo.

 

V osnovi zdru?uje le sommelierje profesionalce. Dru??tvo ima redne člane sommelierje in izredne člane. Slednji lahko postanejo podporniki sommelierstva, gostinci, F&B managerji, kuharji, vinarji in ostali zainteresirani. Povezovanje in skupne aktivnosti za izbolj??anje stanja v horeca in vinskem sektorju so vodilo pri delovanju. Sede? dru??tva se nahaja na Dimičevi 13 v Ljubljani na GTZ, Turistično gostinski zbornici Slovenije. Dru??tvu, katerega delo usmerja ambiciozen izvr??ilni odbor, predseduje Franci Pavli.

 

Osnovni cilji delovanja so povezani z dvigom kulture omizja in kulture vina. Skrb za razvoj sommelierske stroke in ??irjenje novih znanj in dognanj uresničujejo vinski svetovalci pri svojem vsakdanjem delu in s srečanji na domačem in mednarodnem nivoju. Dru??tvene aktivnosti so primeren poligon za izmenjavo strokovnih mnenj in usmerjanje članstva k napredku.

 

?lane dru??tva prepoznate po svetlo zeleni uniformi. Organizirano se udele?ujejo pomembnej??ih vinskih prireditev v celotni regiji. Tradicionalna so srečanja v začetku leta na Zavodu SloVino, meseca maja na Kostanjevici na Krki, junija na Jeruzalemu, avgusta v Gornji Radgoni, oktobra v Mariboru in novembra v Ljubljani. V zadnjem obdobju je dru??tvo pripravilo dve odmevni strokovni ekskurziji. Na prvi so se člani podali v Italijo in Gori??ka Brda. Obiskali so vinarje na obeh straneh meje in spoznavali kulinariko in vina v priznani zamejski restavraciji.

 

Druga ekskurzija jih je vodila na Dunaj, kjer so obiskali klasično peninsko klet in se udele?ili mednarodnega vinskega festivala Vievinum v palači Hofburg. Ni izostalo spoznavanje lokalnega avstrijskega vinsko kulinaričnega prepletanja, tokrat v renomirenem ?heurige? na dunajskem Grinzingu. Izvr??ilni odbor ?e snuje načrte za naslednje atraktivne aktivnosti.

 

Dejan Baier

 


?lanek je bil objavljen v publikaciji Vinsko Kulinarični trendi


  ostale teme
O društvu | Vodstvo  | Organi društva | Člani na spletu | Pridruži se | Članski materiali | Sommelierske teme | Zgodovina | Mediji | Podpirajo nas | Članski odsek | Foto utrinki | Piškotki
© 2010 Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije